Anëtarët e AHK-së

Emrush Kryeziu

President i Asociacionit të Hematologëve të Kosovës, Profesor i asocuar i Lëndës Mjekësia Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti I Prishtinës, President of Kosova Hematology Association, associated professor of Internal Medicine, Medical Faculty, Kosova University, Prishtina

Specialist i Mjekësise Interne dhe Hematologjisë
Specialist of Internal Medicine and Hematology...

Shemsedin Sadiku

Profesor i Lëndës Mjekësia Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Drejtor i Klinikës së Hematologjisë, QKUK, Prishtinë, Profesor of Internal Medicine, Medical Faculty, Prishtina University, Director of Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Specialist i Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë,
Specialist of Internal Medicine and Hematology....

Aferdita Ukimeraj

Klinika e Hematologjisë, Shefe e Repartit të Hematoonkologjise, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, Head of Hematooncology, UCC of Kosova, Prishtina

Specialiste e Hematologjise, Specialist haematologist...

Suzana Krasniqi

Klinika e Hematologjisë, Shefe e Repartit të Hematologjise klinike,QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, Head of Clinical Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Specialiste e Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë
Specialist of Internal Medicine and hematology...

Viola Gjylameti – Çavolli

Klinika e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Specialiste e Hematologjisë, specialist of Hematology....

Flora Selimi

Specialiste e Pediatrisë dhe Hematologjisë, Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Pediatrician and Hematologist, Pediatric Clinic, Hematology/Oncologu Service, UCC of Kosovo, Prishtina

Fitnete Gashi

Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Specialiste e Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë
Specialist of Internal Medicine and Hematology...

Adriatik Berisha

Specialist i Hematologjisë,Klinika e Hematologjisë,QKUK, Prishtinë Specialist hematologyst, UCCK, Clinic of Hematology, Prishtine

Rufadije Maxhuni

Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Pediatric Clinic, Hematology/Oncology Service, UCC of Kosova, Prishtina

Mjeke specialiste e Pediatrisë dhe Hematologjisë
Specialist of pediatry and hematology...

Erkan Krasniqi

Arkatar i Asociacionit të Hematologëve të Kosovës Klinika e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Cashier of Kosova Hematology Association, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Mjek specialist i Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë, Specialist of Internal Medicine and Hematology...

Fitim Gashi

Klinika e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Mjek specialist i Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë, Specialist of Internal Medicine and Hematology...

Dashurije Gashi

Specializante e Hematologjisë,QKUK, Prishtinë Resident of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Shpat Rrusta

Specialist i Hematologjisë, Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtinë Hematologist, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Miranda Hoti

Specialiste e Hematologjisë, Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtinë Hematologist, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Gresa Elezi

Specialiste e Hematologjisë, Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtinë Hematologist, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Iliriana Alloqi – Tahirbegolli

Dr sci e shkencave mjekësore, specializante e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë PhD medical sciences, Resident of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Arsim Shala

Specialist i Hematologjisë, QKUK, Prishtinë, Specialist i Mjekësisë Familjare, Specialist of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina, Specialist of Family Medicine

Edlira Gashi

Mjeke specialiste nga Mjekësia Interne dhe Hematologjia, QKUK, Prishtinë Specialist of Internal Medicine and Hematology, UCC of Kosova, Prishtine

Violeta Grajçevci – Uka

Nënkryetare e Asociacionit të Hematologëve të Kosovës, Shefe e Repartit të Hematoonkologjisë Pediatrike, Klinika e Pediatrisë, QKUK, Prishtinë, Asistente e Lëndës Pediatria, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës Vice President of Kosova Hematology Association, Head of Hematology/Oncology Service, Pediatric Clinic, UCC of Kosova, University teaching assistant of Pediatrics, Medical Faculty, University of Prishtina,

Mjeke specialiste e pediatrisë dhe Hematologjisë, magjistër e shkencave mjekësore, PhD kanditate
Specialist of Pediatry and...

Bardhyl Abrashi

Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Pediatry, Hematology/Oncology Service, UCC of Kosova, Prishtine

Mjek specialist i pediatrisë dhe hematologjisë...

Milazim Vokshi

Kryeinfermier i Klinikës së Hematologjisë, QKUK, Prishtinë, Anëtar shoqërues i AHK Chief of Nursery, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Pishtine, Associated member of KHA

Njomëza Xhemaj

Mjeke specializante e Dermatolologjisë, Klinika e Dermatologjisë, QKUK, Prishtinë, Anëtare shoqëruese.

Nazife Dërguti

Mjeke specializante e hematologjise, QKUK, Prishtine, Rezident of Hematology, UCC of Kosova

Duygu Kaçka

Specializante e Hematologjise, Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtina Resident of hematology, Clinic of Hematology, UCCK, Prishtine