Iliriana Alloqi – Tahirbegolli

Iliriana Alloqi – Tahirbegolli

Dr sci e shkencave mjekësore, specializante e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë PhD medical sciences, Resident of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

About

Dr. Sci. Iliriana Alloqi Tahirbegolli është e lindur më 29.09.1985 në Skenderaj. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Mitrovicë. Ajo ka përfunduar studimet themelore në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës në vitin 2012 duke fituar kështu titullin Doktor i Mjekësisë. Studimet e Doktoratës i përfundoj në vitin 2018 në Instituti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i Stambollit në fushën e Farmakologjisë Mjekësore dhe Farmakologjisë Klinike. Dr. Iliriana ka marrë pjesë dhe ka prezantuar punën e saj hulumtuese shkencore në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare. Po ashtu ka të publikuara artikuj shkencorë në revista shkencore ndërkombëtare. Në jetën sociale dhe shoqërore Iliriana Alloqi Tahirbegolli që nga jeta e saj studentore është mjaft aktive dhe njihet si aktiviste e të drejtave të femrave. Ajo ishte autore dhe moderatore e emisionit shëdetësor të përjavshëm “Sëmundja dhe Shëndeti” në një television lokal për dy vite. Aktualisht është duke vazhduar edukimin specialistik nga lëmia e Hematologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Dr Iliriana jeton në Prishtinë, është e martuar dhe ka dy fëmijë.

MD. PhD. Iliriana Alloqi Tahirbegolli was born on September 29, 1985, in Skenderaj. She completed her primary and secondary education in Mitrovica. Dr. Iliriana is a graduate of the Faculty of Medicine University of Pristina in 2012. Dr. Iliriana Alloqi Tahirbegolli has completed her Ph.D. studies at The Institute of Health Sciences of the University of Istanbul in the field of Medical Pharmacology and Clinical Pharmacology in 2018. She has participated in many local and international congresses and has published several scientific articles in international peer-reviewed journals. In social life, Iliriana Alloqi Tahirbegolli since her student life is very active and recognized as a women’s rights activist. She was the author and moderator of the weekly health program entitled “Illness and Health” in a local television for two years. Actually, Dr. Iliriana is a resident in the field of Hematology at the University Clinical Center of Kosovo. She lives in Prishtina, is married and has two children.