Fitim Gashi

Fitim Gashi

Klinika e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

Mjek specialist i Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë, Specialist of Internal Medicine and Hematology

About

Biografia se shpejti