Milazim Vokshi

Milazim Vokshi

Kryeinfermier i Klinikës së Hematologjisë, QKUK, Prishtinë, Anëtar shoqërues i AHK Chief of Nursery, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Pishtine, Associated member of KHA
Phone :
0038344911669
Email :
[email protected]

About

Biografia se shpejti