Bardhyl Abrashi

Bardhyl Abrashi

Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Pediatry, Hematology/Oncology Service, UCC of Kosova, Prishtine

Mjek specialist i pediatrisë dhe hematologjisë

About

Biografia se shpejti