Dashurije Gashi

Dashurije Gashi

Specializante e Hematologjisë,QKUK, Prishtinë Resident of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina

About

Dr Dashurije Gashi
Dt lindjes: 16.09.1967
Vendlindja: Savrovë / Kosovë
E-mail: [email protected] Edukimi/Eksperienca:
 1999 -2007 e diplomuar në universitetin e Tiranës.
 1986 – 1989 studente në universitetin e Prishtinës.
 Deri në vitin 2014 vazhdoi si mjeke e përgjithshme në QKMF Suharekë
 Në qershor të vitit 2014 ka filluar specializimin Interno/Hematologji, tani viti I fundit I
specializimit.
 10/2011 Pjesmarrëse në kongresin mbi dhimbjen në Prizren.
 12/2010 Pjesmarrëse e kongresit të kardiologëve në Tiranë.
 10/2010 Pjesmarrëse në simpoziumin e urologjise, Prishtinë.
 09/2010 Pjesmarrëse në konferencën ndërkombtare të urologjise.
Anëtare e revistës ballaknike:
“Blood pressure holter monitoring study for a lot of hypertensive patiens in Kosovo Area.” In: Archives of the Balkan Medicine Union Vol. 46. No. 3 pp.194-198. September 2011
“Clinical and paraclinical study at a lot of hypertensive patiens in Kosovo Area” In: The 4th Conference of Phd Students and the First Conference of Postdoctoral Researchers in Medicine and Pharmacy. 6-8 July 2011,TarguMures, Rumänien
Gjuhët e huaja:
 Gjuha Gjermane (b1 )
 Gjuha Serbe
 Gjuha Angleze (bazike)