Rufadije Maxhuni

Rufadije Maxhuni

Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Pediatric Clinic, Hematology/Oncology Service, UCC of Kosova, Prishtina
Phone :
+383 44 258 465
Email :
[email protected]

Mjeke specialiste e Pediatrisë dhe Hematologjisë Specialist of pediatry and hematology

About

Biografia se shpejti