Emrush Kryeziu

Emrush Kryeziu

President i Asociacionit të Hematologëve të Kosovës, Profesor i asocuar i Lëndës Mjekësia Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti I Prishtinës, President of Kosova Hematology Association, associated professor of Internal Medicine, Medical Faculty, Kosova University, Prishtina
Phone :
0038344192975
Email :
[email protected]

Specialist i Mjekësise Interne dhe Hematologjisë Specialist of Internal Medicine and Hematology

Biografia

Biografia se shpejti