Edlira Gashi

Edlira Gashi

Mjeke specializante nga Mjekësia Interne dhe Hematologjia, QKUK, Prishtinë Resident of Internal Medicine and Hematology, UCC of Kosova, Prishtine
Phone :
00383443093
Email :
[email protected]

About

Biografi

Dr. Edlira Gashi Batiu është lindur në Prizren më 23 nëntor të vitit 1985. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu ne Prizren ndërsa studimet universitare i vazhdoi në Prishtinë gjatë viteve 2004 deri 2011 në Fakultetin e Mjekësisë në degën mjekësi e pëgjithshme. Pas mbarimit të studimeve fillon të punojë si mjeke e përgjthshme në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Prizren për dy vite.
Në vitin 2015 fillon me shkollimin specialistik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në degën Mjekësi Interne – Hematologji.
Eshte pjesëmarrese në shumë aktivitete shkencore profersionale ne nivel vendor dhe nderkombetar.
Flet gjuhet angleze, gjermane turke dhe Serbokroate.
————————————————————————————————–
Biography
Dr. Edlira Gashi Batiu was born in Prizren on November 23rd, 1985. She completed primary and secondary education in Prizren, then she continued further education in Prishtina during 2004 to 2011 at the Faculty of Medicine in the fjeld of gjeneral medicine. After finishing her studies, she started working as a Dotor at the Family Medicine Center in Prizren for two years.
In 2015, she starts her specialization at the University Clinical Center of Kosovo the fjeld of International Medicine – Hematology.
She is a participant in many profensional scientific activities at local and international level also.
She speaks English, German, Turkish and Serbo-Croatian.