Flora Selimi

Flora Selimi

Specialiste e Pediatrisë dhe Hematologjisë, Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Pediatrician and Hematologist, Pediatric Clinic, Hematology/Oncologu Service, UCC of Kosovo, Prishtina
Phone :
00383411543
Email :
[email protected]

About

Flora Selimi
Data , muaji dhe viti i lindjes 15.07.1971
Vendi dhe komuna e lindjes :Gjilan
Vendbanimi: Rr Armend Daci Nr 2, Bregu i diellit, Prishtine
Edukimi postdiplomik
2017 – 2018 Suspecializimi nga Hematologjia Pediatrike, Çertifikata Pediater – Hematolog
2014 – Regjistrimi ne doktorature, lendet klinike. Ka kryer te gjitha provimet. Eshte ne perpunimin e temes se doktoratures.
2013 – 2015 Trajnimi “Tretmani i Leukemive akute limfoblastike me BFM Protokol” te modifikuar ne Kosove.
Monitorimi i MDS te percjellur me fluocitometri dhe tosicitet. Trajnimi eshte bere ne kliniken e Grazit – Austri dhe Kliniken Pediatrike ne Prishtine.
2009 – deri tani . Punon ne kliniken pediatrike si pediater – hematolog.
2015 – 2017 Ka punuar Istanbul Medical Centre ne Prishtine si pediater – hematolog
2003 – 2008 Specializimi nga pediatria, çertifikata – pediater
Edukimi
1991 – 2001 Fakulteti I Mjekesise , Universiteti I Prishtines
Nota mesatare gjate studimeve 8,83
1987 – 1990 “Dr Ali Sokoli”, Diploma e shkolles se mesm : Teknik laborant i Biologjise
1979-1986 Diplome e shkolles fillore ,”Ismajl Qemajli”
Aftesite kompjuterike: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
Aftesite gjuhesore:
Shqip, Anglisht
Name and Surname : Flora Selimi
Date of birth: 15.07.1971
Place of birth: Gjilan
Adress: Str Armend Daci nr 2 Bregu i Diellit Prishtine
Work Adress : Te rrethi pa numer UCCK
Email address : [email protected]
Private number: +383 44 411 543
Work Number: 500 600 39 53 .
Postgraduated Education:
2017-2018 Subspecialisation -Pediatri – Hematology
2014-……..Ph D candidate
2013-2015 Training : Treatment of Leucaemia Acuta Lymphoblastica with BFM Modified Protocol in Kosovo.
Monitoring MDS followed by Flowcytometry .The training was done at Graz-Austria
2015-2017 I was worked in Istanbul Medical Center in Pristina as Pediatrician – Hematologyst.
2009- 2019 (until now) I worked in Pediatric Clinic in Hemato – Onkology ward as Pediatrician.
2003- 2008 –Resident at Pediatric Clinic.
Education :
1991-2001 Faculty of Medicine. University of Prishtina.
Average grade during studies 8,83
1987-1990 Secondary School Dr Ali Sokoli
1979- 1986 Primary School Ismail Qemajli
Computer skills and Competences: Microsoft Word , Excel and Power point
Language Skills: Albanian, Serbian, English