Shpat Rrusta

Shpat Rrusta

Specialist i Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Hematologist, UCC of Kosova, Prishtina

About

Dr. Shpat Adem Rrusta ka lindur me 01.02.1988 në Drenas, Kosovë. Shkollen fillore e filloi në vendlindje, kurse e përfundoi në Denver, SHBA. Shkollën e mesme e filloi në SHBA kurse e perfundoi në shkollën e mesme “Xhevdet Doda” në Prishtinë. Në vitin akademik 2006/07 filloi studimet në Fakultetin e Mjekësisë, drejtimi Mjekësi e Përgjithshme në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe u diplomua me dt. 31.12.2013. Pas licencimit, nga muaji shtator 2014 deri në tetor 2016 punoi si Mjek i Përgjithshëm në QKMF të Drenasit. Në nëntor 2016 filloi specializimin nga Hematologjia dhe aktualisht është në vitin e tretë të specializimit. Në nëntor të vitit 2021 e perfundon specializimin. Githashtu është i regjistruar në studimet e doktoraturës në Universitetin e Prishtinës.

Dr. Shpat Adem Rrusta was born on 01.02.1988 in the municipality of Drenas, Republic of Kosovo. He started elementary school in his birthplace and finished in Denver, USA. Three years of high school he attended in Denver whereas the final year in Prishtina, Kosovo. During the 2006/2007 academic year he started medical school in the University of Prishtina and graduated on 31.12.2013. After getting licensed as a medical doctor, from September 2014 until October 2016 he worked as a general practitioner in the main family medical center of Drenas, Kosovo. On November 2016 he started residency in the field of Hematology and currently is the 3 rd year of residency which he will finish in November 2021. He is also a PhD candidate in the University of Prishtina.