Erkan Krasniqi

Erkan Krasniqi

Arkatar i Asociacionit të Hematologëve të Kosovës Klinika e Hematologjisë, QKUK, Prishtinë Cashier of Kosova Hematology Association, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Prishtina
Phone :
0038344113155
Email :
[email protected]

Mjek specialist i Mjekësisë Interne dhe Hematologjisë, Specialist of Internal Medicine and Hematology

About

Biografia se shpejti