Staff

Duygu Kaçka

Specializante e Hematologjise, Klinika e Hematologjise, QKUK, Prishtina Resident of hematology, Clinic of Hematology, UCCK, Prishtine
View Details

Nazife Dërguti

Mjeke specializante e hematologjise, QKUK, Prishtine, Rezident of Hematology, UCC of Kosova
View Details

Njomëza Xhemaj

Mjeke specializante e Dermatolologjisë, Klinika e Dermatologjisë, QKUK, Prishtinë, Anëtare shoqëruese.
View Details

Milazim Vokshi

Kryeinfermier i Klinikës së Hematologjisë, QKUK, Prishtinë, Anëtar shoqërues i AHK Chief of Nursery, Clinic of Hematology, UCC of Kosova, Pishtine, Associated member of KHA
View Details

Bardhyl Abrashi

Klinika e Pediatrisë, Reparti i Hematoonkologjisë, QKUK, Prishtinë Clinic of Pediatry, Hematology/Oncology Service, UCC of Kosova, Prishtine
Mjek specialist i pediatrisë dhe hematologjisë
View Details

Violeta Grajçevci – Uka

Nënkryetare e Asociacionit të Hematologëve të Kosovës, Shefe e Repartit të Hematoonkologjisë Pediatrike, Klinika e Pediatrisë, QKUK, Prishtinë, Asistente e Lëndës Pediatria, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës Vice President of Kosova Hematology Association, Head of Hematology/Oncology Service, Pediatric Clinic, UCC of Kosova, University teaching assistant of Pediatrics, Medical Faculty, University of Prishtina,
Mjeke specialiste e pediatrisë dhe Hematologjisë, magjistër e shkencave mjekësore, PhD kanditate Specialist of Pediatry and Hematology, mr of medical sciences, PhD candidate
View Details

Edlira Gashi

Mjeke specialiste nga Mjekësia Interne dhe Hematologjia, QKUK, Prishtinë Specialist of Internal Medicine and Hematology, UCC of Kosova, Prishtine
View Details