Aferdita Ukimeraj

Aferdita Ukimeraj

Klinika e Hematologjisë, Shefe e Repartit të Hematoonkologjise, QKUK, Prishtinë Clinic of Hematology, Head of Hematooncology, UCC of Kosova, Prishtina
Phone :
0038344332712
Email :
ukimeraj77@yahoo.com

Specialiste e Hematologjise, Specialist haematologist

About

Biografia se shpejti