Konferenca e parë e Asociacionit të Hematologëve të Kosovës “New trend in treatment of malignant diseases in hematology”

Konferenca e parë e Asociacionit të Hematologëve të Kosovës me pjesëmarrje ndërkombëtare do të mbahet me 08.06.2019 në Hotel Emerald.